Programme for International Student Assessment

PISA 2012

Resultatene fra PISA 2012 er nå offentliggjort. Nedenfor finner du lenker til særlig aktuelle nettsider og publikasjoner:

Norske elevers kompetanse i problemløsing i PISA 2012

Den norske hovedrapporten

Utdanningsdirektoratets pressemelding

OECDs presentasjon av 2012-funnene

OECDs presentasjon av de norske 2012-resultatene

Hovedresultatene for 2012

Hva er PISA?

I hvilken grad er 15 år gamle elever rustet til å takle framtidige utfordringer? Hvordan er sammenhengen mellom elevenes prestasjoner og skolenes ressurser? Sørger skolene for at elever er forberedt på å delta i samfunnet? PISA tar mål av seg til å framskaffe svar på slike spørsmål.

PISA (Programme for International Student Assessment) er et internasjonalt prosjekt i regi av OECD (Organisation for economic cooperation and development). Prosjektet har som mål å kartlegge 15-åringers kompetanse og ferdigheter innenfor fagområdene lesing, matematikk, naturfag og fra 2012 også problemløsing.

PISA-undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år, og Norge har deltatt siden oppstarten i 2000. PISA-undersøkelsen ble sist gjennomført våren 2012, og resultatene fra denne undersøkelsen vil bli publisert i 3. desember 2013.

Den norske delen av PISA-prosjektet er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Utdanningsdirektoratet har gitt Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) i oppdrag å gjennomføre prosjektet.

 

Nyheter

Norske elevers kompetanse i problemløsing i PISA 2012

Tirsdag 1. april kl. 1100 blir resultatene kunngjort. Les rapporten her.

PISAs digitale leseprøve:
Norge nær OECD-snittet

Resultatene fra PISAs digitale leseprøve er nå lagt fram. Den norske PISA-gruppen offentliggjorde en tematisk rapport i juli 2012. Det er mulig å laste ned både en kortrapport og en hovedrapport.

Eksempeloppgaver

Hva slags oppgaver møter elevene som deltar i PISA-undersøkelsen? Frigjorte eksempeloppgaver er tilgjengelige fra våre nettsider. Les artikkel